Pristup informacijama

Ovdje možete preuzeti Upustvo i Obrazac za pristup informacijama u Preduzeću za usluge u vazdušnom saobraćaju Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka.

document svg

Vodič o postupku pristupa informacijama

document svg

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama