Јавне набавке

Назив
Датум

2019

Позив за дпостављање понуде за набавку цигарета
19.07.2019.
Одлука о поништењу јавне набавке цигарета
19.07.2019.
Одлука о поништењу јавне набавке цигарета
Позив за достављање понуде за набавку цигарета
19.07.2019.
Позив за достављање понуде за набавку цигарета
Одлука о избору -млазно гориво ЈЕТ А 1
17.07.2019.
Одлука о избору-млазно гориво ЈЕТ А1
Одлука о избору- набавка прехрамбених артикли за киоск
17.07.2019.
Одлука о избору-набавка прехрамбених артикала за киоск
Реализација Уговора/ОС за II квартал 2019. године
12.07.2019.
Реализација Уговора/ОС за II квартал 2019. године
Позив за достављање понуде за набавку цигарета
05.07.2019.
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku cigareta
Одлука о поништењу - ватрогасна опрема
03.07.2019.
Одлука о поништењу - ватрогасна опрема
Одлука о избору-набавка пића за бифе
03.07.2019.
Одлука о избору-набавка пића за бифе
Јавни позив за набавку млазног горива
25.06.2019.
Јавни позив за набавку млазног горива
Позив за достављање понуда-набавка прехрамбених артикала за киос
24.06.2019.
Позив за достављање понуда-набавка прехрамбених артикала за киоск
Одлука о избору -млазно гориво
24.06.2019.
Одлука о избору-млазно гориво
Извјештај-уговор Еуромонт д.о.о. Бања Лука
24.06.2019.
Извјештај-уговор Еуромонт д.о.о. Бања Лука
Набавка рачунара и монитора
19.06.2019.
Извјештај 951-8-1-50-19
Обавјештење о додјели уговора 951-1-1-40-3-20-19
19.06.2019.
Poziv za dostavljanje ponude - nabavka pića za bife
17.06.2019.
Poziv za dostavljanje ponude - nabavka puića za bife
Usluge izrade projektaza spajanje aerodroma na vodovodnu mrežu vodovoda Laktaši
17.06.2019.
Izvještaj-951-8-2--49-19
Izvještaj -kancelarijski materijal
11.06.2019.
Izvještaj 951-8-1-47-19
Izvještaj -Ugovor Minea
11.06.2019.
Izvještaj -Ugovor Minea
Javni poziv za nabavku mlaznog goriva
04.06.2019.
Јавни позив за набавку млазног горива
ОДЛУКА О ИЗБОРУ- сервисирање система свјетлосног обиљежавања
03.06.2019.
ОДЛУКА О ИЗБОРУ- сервисирање система свјетлосног одржавања
Одлука о избору- набавка вучне цистерне за питку воду
03.06.2019.
Одлука о избору- набавка вучне цистерне за питку воду
Обавјештење о одгађању поступка, Резервни дијелови за систем свјетлосног обиљежавања
17.05.2019.
Обавјештење о одгађању поступка, Резервни дијелови за систем свјетлосног обиљежавања
Набавка вучне цистерне за снабдијевање ваздухоплова питком водом
13.05.2019.
Набавка вучне цистерне за снабдијевање ваздухоплова питком водом
Записник с отварања понуда у поступку јавне набавке вучних возила на електрични погон
10.05.2019.
Записник с отварања понуда у поступку јавне набавке вучних возила на електрични погон
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача у предмету јавне набавке услуга осигурања од одговорности из дјелатности аеродромског оператера за штету причињену трећим лицим
08.05.2019.
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача у предмету јавне набавке услуга осигурања од одговорности из дјелатности аеродромског оператера за штету причињену трећим лицим
Одлука о поништењу поступка јавне набавке резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
30.04.2019.
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
Обавјештење у поступку јавне набавке ватрогасне опреме
30.04.2019.
Обавјештење у поступку јавне набавке ватрогасне опреме
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку млазног горива ЈЕТ А1
30.04.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку млазног горива ЈЕТ А1
Обавјештење о набавци резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
30.04.2019.
Обавјештење о набавци резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
Извод из Плана јавних набавки за 2019. годину
25.04.2019.
Извод из Плана јавних набавки за 2019. годину
Обавјештење о набавци вучне цистерне за воду
25.04.2019.
Обавјештење о набавци вучне цистерне за воду
Обавјештење о набавци - ватрогасна опрема
24.04.2019.
Обавјештење о набавци - ватрогасна опрема
Обавјештење о набавци вучних возила на електрични погон
18.04.2019.
Обавјештење о набавци вучних возила на електрични погон
I KВАРТАЛ - Реализација уговора/оквирних споразума
17.04.2019.
I КВАРТАЛ - Реализација уговора/оквирних споразума
Обавјештење о набавци услуга осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима
16.04.2019.
Обавјештење о набавци услуга осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима
Обавјештење о набавци - сервисирање система свјетлосног обиљежавања
11.04.2019.
Обавјештење о набавци - сервисирање система свјетлосног обиљежавања
Обавјештење о продужењу рока за подношење понуда
09.04.2019.
Обавјештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавјештење о набавци резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
04.04.2019.
Обавјештење о набавци резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
Јавни позив за доставу понуда за услуге поправке и одржавања рендген уређаја раписцан и метал детекторских врата
02.04.2019.
Јавни позив за доставу понуда за услуге поправке и одржавања рендген уређаја раписцан и метал детекторских врата
Реализација уговора оквирних споразума за 2018 годину
31.01.2019.
Образац праћења уговора/оквирног споразума Аеродроми Републике Српске ад за III квартал 2018. године
Одлука о избору течности за одлеђивање писте
30.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку течности за одлеђивање авион
Јавни позив за услуге пића и хране
25.01.2019.
Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке угоститељских услуга конзумације хране и пића
Јавни позив за услуге смjештаја
25.01.2019.
Посебну одлуку о покретању поступка јавне набавке „Услуге обезбјеђења смјештаја у земљи и иностранству“
Јавни позив за услуге стручног усавршавања
25.01.2019.
Позив за достављање понуде за набавку услуга стручног усавршавања радника „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука на семинарима и стручним обукама у 2019. години
Одлука о покретању резервисане поштанске услуге
23.01.2019.
Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке резервисаних услуга које су изузете од примјене одредби Закона о јавним набавкама
Одлука о покретању угоститељске услуге хране и пића
23.01.2019.
Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке угоститељских услуга конзумације хране и пића
Одлука о покретању комуналне услуге
23.01.2019.
Позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга конзумације хране и пића у земљи и иностранству за потребе „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука
Одлука о покретању хотелских смjештаја
23.01.2019.
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга које су изузете од примјене одредби Закона о јавним набавкама
Одлука о покретању испорука електричне енергије
23.01.2019.
Посебне одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга испоруке електричне енергије које су изузете од примјене одредби Закона о јавним набавкама
Одлука о покретању едукације радника
23.01.2019.
Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке едукације радника (семинари) на које се примјењује посебан режим
Одлука о избору понуђача, столови и столице за ресторан
23.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Обавјештење о избору фиксне телефоније и интернета
23.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге фиксне телефоније и интернета ЛОТ 1. и ЛОТ 2.
Обавјештење о избору Уреа
23.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка вјештачког ђубрива- урее“
Обавјештење о одгађању наставка поступка набавке млазног горива
08.01.2019.
Obavještenje o odgađanju nastavka postupka nabavke broj 01-769-1/18
Обавјештење о набавци течности за одлеђивање авиона
04.01.2019.
Обавјештење о набавци
Обавјештење о набавци столова и столица
03.01.2019.
Обавјештење о набавци
Тренутно нема докумената
Тренутно нема докумената