Јавне набавке

Назив
Датум

2020

Обавјештење о набавци 951-7-2-95-3-35/20
31.12.2020.
Обавјештење о набавци фиксне телефоније и интзернета 951-7-2-95-3-35/20
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-9620
31.12.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-96-20
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-97_20
31.12.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-97_20
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-98_20
31.12.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-98/20
Nabavka notarskih usluga
30.12.2020.
Обавјештенје о набавци 951-8-2-94/20
Набавка млазног горива
23.12.2020.
Одлука о избору понуђача
Plan javnih nabavki za 2020.
23.12.2020.
Odluka o VI izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020.
Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објаве обавјештења
21.12.2020.
Poziv za dostavljanje ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Набавка услуга осигурања од одговорности из дјелатности аеродромског оператера за штету причињену трећим лицима
18.12.2020.
Обавјештење о наставку поступка
Извјештај о проведеном поступку 951-8-3-93/20
02.12.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-3-93/20
Услуге баждарења и одржавања вага
16.11.2020.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке 951-8-2-92/20
Набавка услуга осигурања од одговорности из дјелатности ваздушног оператера за штету причињену трећим лицима
16.11.2020.
Обавјештење о одгађању наставка поступка јавне набавке
Набавка услуга осигурања од одговорности из дјелатности аеродромског оператера за штету причињену трећим лицима
04.11.2020.
Обавјештење о набавци 951-7-2-88-3-34/20
Набавка лед расвјете
02.11.2020.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, 951-8-1-86/20
Записник о оцјени понуда-млазно гориво
28.10.2020.
Записник о оцјени понуда - млазно гориво
Одлука о избору - млазно гориво
28.10.2020.
Одлука о избору - млазно гориво
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-84/20
28.10.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-84/2020
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-83/20
28.10.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-83/20
Реализација Уговора/ОС за III квартал 2020. год
20.10.2020.
Реализација Уговора/ОС за III квартал 2020. год
Набавка услуга осигурања од одговорности из дјелатности аеродромског оператера за штету причињену трећим лицима
25.09.2020.
Zapisnik o ocjeni ponuda, Odluka o poništenju postupka
Odluka o poništenju postupka
Nabavka mlaznog goriva
18.09.2020.
Ispravka obavještenja o nabavci, 951-1-1-50-8-32/20
Nabavka dijelova za otklanjanje kvara na krovnom bacaču vatrogasnog vozila Mercedes Ziegler i radovi na otklanjanju kvara, s redovnim godišnjim servisom nadogradnje vatrogasnog vozila
15.09.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Набавка услуга осигурања од одговорности из дјелатности ваздушног оператера за штету причињену трећим лицима
11.09.2020.
Zapisnik s otvaranja ponuda br. 01-507-7/20
Набавка дијелова за отклањање квара на кровном бацачу ватрогасног возила Mercedes Ziegler и радови на отклањању квара с редовним годишњим сервисом надоградње
09.09.2020.
Zapisnik s otvaranja ponuda
Набавка услуга сервиса одлеђивача авиона ФМЦ ТМ и ЈБТ Темпест
09.09.2020.
Zapisnik s otvaranja ponuda, servis odleđivača aviona
Услуге осигурања од одговорности из дјелатности аеродромског оператера за штету причињену трећим лицима
03.09.2020.
Одлука о поништењу тачке 8.1. и 8.2. ТД
Измјене и допуне ТД
Обавјештење о наставку поступка
Извјештај о проведеном поступку 951-8-1-78/20
01.09.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-1-78/20
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-77-20
26.08.2020.
Извјештај о проведеном поступку Ј 951-8-2-77-20
Nabavka dijelova za otklanjanje kvara na krovnom bacaču vatrogasnog vozila Mercedes Ziegler i radovi na otklanjanju kvara, s redovnim godišnjim servisom nadogradnje vatrogasnog vozila
24.08.2020.
Записник с отварања понуда
Рјешење о усвајању жалбе
20.08.2020.
Рјешење о усвајању жалбе
Обавјештење о одгађању наставка поступка ЈН -млазно гориво
18.08.2020.
Извјештај о проведено поступку - 951-8-2-74-20
17.08.2020.
Извјештај о проведеном поступку ЈН 951-8-2-74-20
Nabavka dijelova za otklanjanje kvara na krovnom bacaču vatrogasnog vozilai radovi na otklanjanju kvara, s redovnim godišnjim servisom
07.08.2020.
Обавјештење о набавци 951-7-1-70-3-27/20
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА-ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА ЗА II КВАРТАЛ 2020. ГОД
17.07.2020.
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА-ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА ЗА II КВАРТАЛ 2020. ГОД.
Јавни позив за набавку пића за бифе на аеродрому
15.07.2020.
Јавни позив за набавку пића за бифе на аеродрому
Позив за доставу понуда-Набавка прехрамбених артикли за киоск на аеродрому
10.07.2020.
Позив за достављање понуде - Набавка прехрамбених артикала за киоск на аеродрому
Услуге осигурања од одговорности из дјелатности аеродромског оператера за штету причињену трећим лицима
09.07.2020.
Обавјештење о набавци 951-7-2-51-3-26/20
III Измјена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину
09.07.2020.
III Измјена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину
Обавјештење о набавцимлазног горива 951-1-1-50-3-25-20
08.07.2020.
Обавјештење о набавци млазног горива 951-1-1-50-3-25-20-
Одлука о избору - набавка филтера за млазно гориво
08.07.2020.
Одлука о избору-набавка филтера за млазно гориво
Обавјештење о поништењу поступка набавке 951-4-1-38-4-23-20
16.06.2020.
Обавјештење о поништењу поступка набавке 951-4-1-38-4-23-20
Oдлука о поништењу-млазно гориво ЈЕТ А1
08.06.2020.
Одлука о поништењу-млазно гориво ЈЕТ А1
Извјештај о проведеном поступку - 951-8-2-44/20
03.06.2020.
Извјештај о проведеном поступку - 951-8-2-44/20
Одлука о избору -млазно гориво ЈЕТ А 1
08.05.2020.
Одлука о избору - млазно гориво ЈЕТ А1
Набавка услуге одржавања рендген уређаја Rapiscan и МД врата
24.04.2020.
Одлука о поништењу-млазно гориво ЈЕТ А1
23.04.2020.
Одлука о поништењу-млазно гориво ЈЕТ А1
Одлука о избору-цигарете
06.04.2020.
Одлука о избору-цигарете
Извод из Плана набавки за 2020. годину
02.04.2020.
Извод из Плана набавки за 2020. годину
Реализација Уговора/ОС за I квартал 2020. године
01.04.2020.
Реализација Уговора/ОС за I квартал 2020. године
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-23-20
01.04.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-23-20
Извјештај о проведеном ппоступку 951-8-2-24-20
01.04.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-24-20
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-25/20
01.04.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-25/20
Izvještaj o provedenom postupku 951-8-2-26/20
01.04.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-2-8-26/20
01.04.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-2-8-26/20
Извјештај о проведеном поступку 951-2-8-28/20
01.04.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-2-8-28/20
Извјештај о проведеном поступку ЈН 951-8-3-22-20
19.03.2020.
Извјештај о проведеном поступку ЈН 951-8-3-22-20
Набавка цигарета
17.03.2020.
Позив за понуде, цигарете
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-21/20
13.03.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-21/20
Обавјештење о одгађању поступка ЈН -млазно гориво ЈЕТ А1
10.03.2020.
Обавјештење о одгађању поступка ЈН-млазно гориво ЈЕТ А1
Набавка услуге сервиса возила за мјерење трења
06.03.2020.
Одлука о избору понуђача
Набавка санитетских носила
06.03.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-1-16-20
Набавка услуге одржавања рендген уређаја HI-SCAN
06.03.2020.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке број 951-8-2-15-20
Набавка рљдова на изради преградног зида и улазних врата у згради старог торња, с набавком материјала
06.03.2020.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке број 951-8-3-10-20
Набавка радне униформе, обуће
06.03.2020.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке број 951-8-1-17-20
Набавка радне униформе (кошуље за раднике обезбјеђења)
06.03.2020.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке број 951-8-1-14-20
Извјештај о проведеноm поступку ЈН - 951-8-1-13-20
03.03.2020.
Извјештај о проведеном поступку ЈН 951-8-1-13-20
Радови на проширењу аеродромске зграде
26.02.2020.
Набавка услуге сервиса возила замјерење трења АСФТ
18.02.2020.
Обавјештење о набавци 951-7-2-11-3-20
Извјештај о проведеном поступку ЈН 951-1-1-104-19
18.02.2020.
Извјештај о проведеном поступку ЈН 951-1-1-104-19
Радови на проширењу аеродромске зграде
18.02.2020.
Обавјештење о набавци 951-1-3-9-3-19
Одлука о избору понуђача
Јавни позив за набавку млазног горива
14.02.2020.
Јавни позив за набавку млазног горива
Набавка услуге сервиса возила замјерење трења АСФТ
10.02.2020.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке
Извјештај о проведеноm поступку - 951-8-2-8-20
04.02.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-8-20
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-24-20
04.02.2020.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-6-20
Реализација Уговора/ОС за 2019. годину
31.01.2020.
Реализација Уговора/ОС за 2019. годину
Набавка новог путничког возила и половног теренског возила
29.01.2020.
Одлука о избору понуђача, Набавка путничког возила и половног теренског возила
Услуге испоруке електричне енергије
23.01.2020.
Одлука о покретању поступка
Набавка комуналних услуга
23.01.2020.
Одлука о покретању поступка
Поштанске услуге-Посебна одлука
23.01.2020.
Поштанске услуге-Посебна одлука
Услуга стручног усавршавања радника
22.01.2020.
Позив за понуде за набавку услуга стручног усавршавања радника
Позив за достављање понуде - угоститељске услуге у земљи и иностранству
21.01.2020.
Позив за достављање понуде - угоститељске услуге у земљи и иностранству
Позив за достављање понуде - смјештај у земљи и иностранству
21.01.2020.
Позив за достављање понуде - смјештај у земљи и иностранству
Услуге нотара
20.01.2020.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке 951-8-2-4/20
Купопродаја акумулатора
20.01.2020.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке 951-8-1 -1/20
Набавка услуга очитавања дозиметара
20.01.2020.
Извјештај о проведеном поступку јавних набавки 951-8-2-2/20
Радови на проширењу аеродромске зграде
20.01.2020.
Одлука о поништењу поступка
Радови на проширењу аеродромске зграде
20.01.2020.
Обавјештење о поништењу поступка набавке 951-1-3-98-4-11/20
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-поштанске услуге
17.01.2020.
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-поштанске услуге
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-пиће
17.01.2020.
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-пиће
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-прехрамбени артикли
17.01.2020.
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-прехрамбени артикли
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-дистрибуција електричне енергије
17.01.2020.
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-дистрибуција електричне енергије
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН- комуналне услуге
17.01.2020.
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-комуналне услуге
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-4-7-4-20
17.01.2020.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-4-7-4-20
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-5-7-5-20
17.01.2020.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-5-7-5-20
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-6-7-6-20
17.01.2020.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-6-7-6-20
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-7-7-7-20
17.01.2020.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-7-7-7-20
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-2-7-2-20
17.01.2020.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-2-7-2-20
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-1-7-1-20
17.01.2020.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-1-7-1-20
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-3-7-3-20
17.01.2020.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-3-7-3-20
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-8-7-8-20
17.01.2020.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-8-7-8-20
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-9-7-9-20
17.01.2020.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-9-7-9-20
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-керозин
17.01.2020.
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-керозин 1
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-керозин 2.
17.01.2020.
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-керозин 2
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-керозин 3.
17.01.2020.
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-керозин 3.
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-керозин 4.
17.01.2020.
Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН-керозин 4.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-10-7-10-20
17.01.2020.
ГОДИШЊЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 951-0-2-10-7-10-20
Назив
Датум

2019

Набавка новог путничког и половног теренског возила
31.12.2019.
Набавка новог путничког и половног теренског возила
Услуга сервиса возила за мјеренје тренја
30.12.2019.
Одлука о поништењу поступка, Сервис возила за мјерење трења
Сервис возила за мјеренје тренја
23.12.2019.
Записник с отваранја понуда
Izvješzaj -951-8-3-102-19
18.12.2019.
Извјештај - 951-8-3-102-19
Извјештај 951-8-3-101-19
18.12.2019.
Извјештај 951-8-3-101-19
Одлука о поништењу-набавка новог путничког и половног теренског возила
18.12.2019.
Одлука о поништењу -набавка новог путниочког и половног теренског возила
Одлука о избору- набавка млазног горива ЈЕТ А1
18.12.2019.
Одлука о избору-млазно гориво ЈЕТ А1
Извјештај - уговор за набавку и уградњу радијатора
17.12.2019.
Извјештај - уговор за набавку и уградњу радијатора
Радови на проширењу аеродромске зграде
16.12.2019.
Обавјештење о набавци 951-1-3-98-3-39
Извјештај о проведеном поступку -951-8-2-97-19
09.12.2019.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-97-19
Сервис возила за мјерење трења
06.12.2019.
Обавјештење о набавци 951-7-2-96-3-38/19
Јавни позив за набавку млазног горива
26.11.2019.
Јавни позив за набавку млазног горива
Обавјештење о набавци возила број:951-1-1-94-3-37-19
20.11.2019.
Обавјештење о набавци возила број: 951-1-194-3-37-19
Пета измјена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину
20.11.2019.
Пета измјена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину
Набавка течности за одлеђивање аеродромске писте (ПСС)
20.11.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке бр. 951-7-1-81/19
Одлука о избору-сет метлица и ножева за Overasen RS 400
18.11.2019.
Одлука о избору-сет метлица и ножева за Overasen RS 400
Одлука о избору-услуге мобилне телефоније
18.11.2019.
Одлука о избору-услуге мобилне телефоније
Одлука о избору- банкарске услуге
18.11.2019.
Одлука о избору-банкарске услуге
Извјештај о проведеном поступку -951-1-1-74-19
18.11.2019.
Извјештај о проведеном поступку 951-1-1-74-19
Набавка средстава за одржавање хигијене
07.11.2019.
Извјештај о проведеном поступку набавке бр. 951-7-1-83/19
Набавка униформи за раднике
04.11.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Услуга израде санационих мјера за санацију аеродромских површина на Аеродрому Бања Лука
04.11.2019.
Извјештај о проведеном поступку набавке број 951-8-2-90/19
Набавка ножева за гураче снијега
04.11.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке бр.951-8-1-91/19
Услуга вјештачења у циљу стабилности и носивости конструктивних елемената Карго теретног складишта
04.11.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке бр. 951-8-2-89/19
Услуга одржавања веб странице
04.11.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке бр. 951-8-2-88/19
Извјештај о проведеноm поступку 951-8-1-92-19
01.11.2019.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-1-92-19
Обавјештење о продужењу рока
29.10.2019.
Обавјештење о продужењу рока
Обавјештење-банкарске услуге
24.10.2019.
Обавјештење - банкарске услуге
Сервис возила за мјерење трења
23.10.2019.
Одлука о поништењу поступка, Сервис возила за мјерење трења
Набавка течности за одлеђивање аеродромске писте (ПСС)
23.10.2019.
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача
Набавка средстава за одржавање хигијене
23.10.2019.
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача
ОбаОбавјештење о продужењу рока за достављање понуда
21.10.2019.
Обавјештење о продужењу рока за достављање понуда
Извјештај о проведеном поступку- 951-8-2-87-19
21.10.2019.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-87-19
Извјештај о питањима и одговорима
18.10.2019.
Извјештај о питањима и одговорима
Одлука о избору, Униформа за раднике
18.10.2019.
Одлука о избору понуђача, Униформа за раднике
Позив за достављање понуде за банкарске услуге
17.10.2019.
Позив за достављање понуде за банкарске услуге
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке 951-8-1-86/19
15.10.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке 951-8-1-86/19
Одлука о избору-нафта и нафтни деривати
15.10.2019.
Одлука о избору-нафта и нафтни деривати
Реализација Уговора/ОС за III квартал 2019. године
15.10.2019.
Реализација Уговора/ОС за III квартал 2019. године
Јавни позив за набавку мобилне телефоније
15.10.2019.
Јавни позив набавка мобилне телефоније
Извјештај о проведеном поступку- 951-7-1-73-19
11.10.2019.
Извјештај о проведеном поступку 951-7-1-73-19
Обавјештење о набавци 951-7-85-3-35-19
10.10.2019.
Обавјештење о набавци 951-7-1-85-3-35-19
Набавка 24-портног свиача и уређаја за мрежну безбједност
03.10.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке бр. 951-7-1-71/19
Сервис возила за мјерење трења
30.09.2019.
Одлука о поништењу поступка, Сервис возила за мјерење трења
Обавјештење о набавци, сервис возила за мјерење трења
Сервис возила за мјерење трења
30.09.2019.
Odluka o izboru ponuđača, 24-portni svič i uređaj za mrežnu bezbjednost
27.09.2019.
Odluka o izboru ponuđača, 24-portni svič i uređaj za mrežnu bezbjednost
Обавјештење о набавци течности за одлеђивање аеродромске писте (ПСС)
27.09.2019.
Obavještenje o nabavci tečnosti za odleđivanje aerodromske piste (PSS)
Одлука о поништењу-сервис одлеђивача авиона ФМЦ ТМ 1800
27.09.2019.
Одлука о избору -млазно гориво ЈЕТ А 1
27.09.2019.
Одлука о избору-млазно гориво ЈЕТ А1
Одлука о избору -ватрогасна опрема
27.09.2019.
Одлука о избору-ватрогасна опрема
Јавни позив за набавку млазног горива
09.09.2019.
Јавни позив за набавку млазног горива
Обавјеште о набавци ватрогасне опреме
09.09.2019.
Обавјеште о набавци ватрогасне опреме
09.09.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке бр. 951-1-1-32/19
09.09.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке бр. 951-1-1-32/19
Обавјештење о набавци нафтних деривата број 951-1-1-74-3-28-19
06.09.2019.
Обавјештење о набавци нафтних деривата број 951-1-1-74-3-28-19
Одлука о поништењу-сервис одлеђивача авиона ФМЦ ТМ 1800
03.09.2019.
Одлука о поништењу-сервис одлеђивача авиона ФМЦ ТМ 1800
Одлука о поништењу-сервис одлеђивача авиона ФМЦ ТМ 1800
Извјештај о проведеном поступку- 951-8-2-70-19
12.08.2019.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-70-19
Обавјештење о набавци-сервис одлеђивача FMC ТМ 1800
05.08.2019.
Обавјештење о набавци - сервис одлеђивача авиона FMC TM 1800
Обавјештење о набавци-сервис одлеђивача авиона FMC TM 1800
Извјештај о проведеноm поступку- осигурање радника, опреме и аутоодговорности
05.08.2019.
Извјештај о проведеном поступку-осигурање радника, опреме и аутоодговорности
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cigareta
05.08.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vigareta
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cigareta
Извјештај о проведеном поступку-чишћење резервоара
01.08.2019.
Извјештај о проведенон поступку -чишћење резервоара
Извјештај о проведеноm поступку- сервисирања путничких возила
01.08.2019.
Извјештај о проведеном поступку-сервисирање путничких возила
Позив за дпостављање понуде за набавку цигарета
19.07.2019.
Одлука о поништењу јавне набавке цигарета
19.07.2019.
Одлука о поништењу јавне набавке цигарета
Позив за достављање понуде за набавку цигарета
19.07.2019.
Позив за достављање понуде за набавку цигарета
Одлука о избору -млазно гориво ЈЕТ А 1
17.07.2019.
Одлука о избору-млазно гориво ЈЕТ А1
Одлука о избору- набавка прехрамбених артикли за киоск
17.07.2019.
Одлука о избору-набавка прехрамбених артикала за киоск
Реализација Уговора/ОС за II квартал 2019. године
12.07.2019.
Реализација Уговора/ОС за II квартал 2019. године
Позив за достављање понуде за набавку цигарета
05.07.2019.
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku cigareta
Одлука о поништењу - ватрогасна опрема
03.07.2019.
Одлука о поништењу - ватрогасна опрема
Одлука о избору-набавка пића за бифе
03.07.2019.
Одлука о избору-набавка пића за бифе
Јавни позив за набавку млазног горива
25.06.2019.
Јавни позив за набавку млазног горива
Позив за достављање понуда-набавка прехрамбених артикала за киос
24.06.2019.
Позив за достављање понуда-набавка прехрамбених артикала за киоск
Одлука о избору -млазно гориво
24.06.2019.
Одлука о избору-млазно гориво
Извјештај-уговор Еуромонт д.о.о. Бања Лука
24.06.2019.
Извјештај-уговор Еуромонт д.о.о. Бања Лука
Набавка рачунара и монитора
19.06.2019.
Извјештај 951-8-1-50-19
Обавјештење о додјели уговора 951-1-1-40-3-20-19
19.06.2019.
Poziv za dostavljanje ponude - nabavka pića za bife
17.06.2019.
Poziv za dostavljanje ponude - nabavka puića za bife
Usluge izrade projektaza spajanje aerodroma na vodovodnu mrežu vodovoda Laktaši
17.06.2019.
Izvještaj-951-8-2--49-19