Јавне набавке

Назив
Датум

2019

Сервис возила за мјерење трења
23.10.2019.
Одлука о поништењу поступка, Сервис возила за мјерење трења
Набавка течности за одлеђивање аеродромске писте (ПСС)
23.10.2019.
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача
Набавка средстава за одржавање хигијене
23.10.2019.
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача
ОбаОбавјештење о продужењу рока за достављање понуда
21.10.2019.
Обавјештење о продужењу рока за достављање понуда
Извјештај о проведеном поступку- 951-8-2-87-19
21.10.2019.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-87-19
Извјештај о питањима и одговорима
18.10.2019.
Извјештај о питањима и одговорима
Одлука о избору, Униформа за раднике
18.10.2019.
Одлука о избору понуђача, Униформа за раднике
Позив за достављање понуде за банкарске услуге
17.10.2019.
Позив за достављање понуде за банкарске услуге
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке 951-8-1-86/19
15.10.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке 951-8-1-86/19
Одлука о избору-нафта и нафтни деривати
15.10.2019.
Одлука о избору-нафта и нафтни деривати
Реализација Уговора/ОС за III квартал 2019. године
15.10.2019.
Реализација Уговора/ОС за III квартал 2019. године
Јавни позив за набавку мобилне телефоније
15.10.2019.
Јавни позив набавка мобилне телефоније
Извјештај о проведеном поступку- 951-7-1-73-19
11.10.2019.
Извјештај о проведеном поступку 951-7-1-73-19
Обавјештење о набавци 951-7-85-3-35-19
10.10.2019.
Обавјештење о набавци 951-7-1-85-3-35-19
Набавка 24-портног свиача и уређаја за мрежну безбједност
03.10.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке бр. 951-7-1-71/19
Сервис возила за мјерење трења
30.09.2019.
Одлука о поништењу поступка, Сервис возила за мјерење трења
Обавјештење о набавци, сервис возила за мјерење трења
Сервис возила за мјерење трења
30.09.2019.
Odluka o izboru ponuđača, 24-portni svič i uređaj za mrežnu bezbjednost
27.09.2019.
Odluka o izboru ponuđača, 24-portni svič i uređaj za mrežnu bezbjednost
Обавјештење о набавци течности за одлеђивање аеродромске писте (ПСС)
27.09.2019.
Obavještenje o nabavci tečnosti za odleđivanje aerodromske piste (PSS)
Одлука о поништењу-сервис одлеђивача авиона ФМЦ ТМ 1800
27.09.2019.
Одлука о избору -млазно гориво ЈЕТ А 1
27.09.2019.
Одлука о избору-млазно гориво ЈЕТ А1
Одлука о избору -ватрогасна опрема
27.09.2019.
Одлука о избору-ватрогасна опрема
Јавни позив за набавку млазног горива
09.09.2019.
Јавни позив за набавку млазног горива
Обавјеште о набавци ватрогасне опреме
09.09.2019.
Обавјеште о набавци ватрогасне опреме
09.09.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке бр. 951-1-1-32/19
09.09.2019.
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке бр. 951-1-1-32/19
Обавјештење о набавци нафтних деривата број 951-1-1-74-3-28-19
06.09.2019.
Обавјештење о набавци нафтних деривата број 951-1-1-74-3-28-19
Одлука о поништењу-сервис одлеђивача авиона ФМЦ ТМ 1800
03.09.2019.
Одлука о поништењу-сервис одлеђивача авиона ФМЦ ТМ 1800
Одлука о поништењу-сервис одлеђивача авиона ФМЦ ТМ 1800
Извјештај о проведеном поступку- 951-8-2-70-19
12.08.2019.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-70-19
Обавјештење о набавци-сервис одлеђивача FMC ТМ 1800
05.08.2019.
Обавјештење о набавци - сервис одлеђивача авиона FMC TM 1800
Обавјештење о набавци-сервис одлеђивача авиона FMC TM 1800
Извјештај о проведеноm поступку- осигурање радника, опреме и аутоодговорности
05.08.2019.
Извјештај о проведеном поступку-осигурање радника, опреме и аутоодговорности
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cigareta
05.08.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vigareta
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cigareta
Извјештај о проведеном поступку-чишћење резервоара
01.08.2019.
Извјештај о проведенон поступку -чишћење резервоара
Извјештај о проведеноm поступку- сервисирања путничких возила
01.08.2019.
Извјештај о проведеном поступку-сервисирање путничких возила
Позив за дпостављање понуде за набавку цигарета
19.07.2019.
Одлука о поништењу јавне набавке цигарета
19.07.2019.
Одлука о поништењу јавне набавке цигарета
Позив за достављање понуде за набавку цигарета
19.07.2019.
Позив за достављање понуде за набавку цигарета
Одлука о избору -млазно гориво ЈЕТ А 1
17.07.2019.
Одлука о избору-млазно гориво ЈЕТ А1
Одлука о избору- набавка прехрамбених артикли за киоск
17.07.2019.
Одлука о избору-набавка прехрамбених артикала за киоск
Реализација Уговора/ОС за II квартал 2019. године
12.07.2019.
Реализација Уговора/ОС за II квартал 2019. године
Позив за достављање понуде за набавку цигарета
05.07.2019.
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku cigareta
Одлука о поништењу - ватрогасна опрема
03.07.2019.
Одлука о поништењу - ватрогасна опрема
Одлука о избору-набавка пића за бифе
03.07.2019.
Одлука о избору-набавка пића за бифе
Јавни позив за набавку млазног горива
25.06.2019.
Јавни позив за набавку млазног горива
Позив за достављање понуда-набавка прехрамбених артикала за киос
24.06.2019.
Позив за достављање понуда-набавка прехрамбених артикала за киоск
Одлука о избору -млазно гориво
24.06.2019.
Одлука о избору-млазно гориво
Извјештај-уговор Еуромонт д.о.о. Бања Лука
24.06.2019.
Извјештај-уговор Еуромонт д.о.о. Бања Лука
Набавка рачунара и монитора
19.06.2019.
Извјештај 951-8-1-50-19
Обавјештење о додјели уговора 951-1-1-40-3-20-19
19.06.2019.
Poziv za dostavljanje ponude - nabavka pića za bife
17.06.2019.
Poziv za dostavljanje ponude - nabavka puića za bife
Usluge izrade projektaza spajanje aerodroma na vodovodnu mrežu vodovoda Laktaši
17.06.2019.
Izvještaj-951-8-2--49-19
Izvještaj -kancelarijski materijal
11.06.2019.
Izvještaj 951-8-1-47-19
Izvještaj -Ugovor Minea
11.06.2019.
Izvještaj -Ugovor Minea
Javni poziv za nabavku mlaznog goriva
04.06.2019.
Јавни позив за набавку млазног горива
ОДЛУКА О ИЗБОРУ- сервисирање система свјетлосног обиљежавања
03.06.2019.
ОДЛУКА О ИЗБОРУ- сервисирање система свјетлосног одржавања
Одлука о избору- набавка вучне цистерне за питку воду
03.06.2019.
Одлука о избору- набавка вучне цистерне за питку воду
Обавјештење о одгађању поступка, Резервни дијелови за систем свјетлосног обиљежавања
17.05.2019.
Обавјештење о одгађању поступка, Резервни дијелови за систем свјетлосног обиљежавања
Записник с отварања понуда у поступку јавне набавке вучних возила на електрични погон
10.05.2019.
Записник с отварања понуда у поступку јавне набавке вучних возила на електрични погон
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача у предмету јавне набавке услуга осигурања од одговорности из дјелатности аеродромског оператера за штету причињену трећим лицим
08.05.2019.
Одлука о избору најуспјешнијег понуђача у предмету јавне набавке услуга осигурања од одговорности из дјелатности аеродромског оператера за штету причињену трећим лицим
Одлука о поништењу поступка јавне набавке резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
30.04.2019.
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
Обавјештење у поступку јавне набавке ватрогасне опреме
30.04.2019.
Обавјештење у поступку јавне набавке ватрогасне опреме
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку млазног горива ЈЕТ А1
30.04.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку млазног горива ЈЕТ А1
Обавјештење о набавци резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
30.04.2019.
Обавјештење о набавци резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
Извод из Плана јавних набавки за 2019. годину
25.04.2019.
Извод из Плана јавних набавки за 2019. годину
Обавјештење о набавци вучне цистерне за воду
25.04.2019.
Обавјештење о набавци вучне цистерне за воду
Обавјештење о набавци - ватрогасна опрема
24.04.2019.
Обавјештење о набавци - ватрогасна опрема
Обавјештење о набавци ватрогасне опреме број 951-7-1-73-3-27719
Обавјештење о набавци вучних возила на електрични погон
18.04.2019.
Обавјештење о набавци вучних возила на електрични погон
I KВАРТАЛ - Реализација уговора/оквирних споразума
17.04.2019.
I КВАРТАЛ - Реализација уговора/оквирних споразума
Обавјештење о набавци услуга осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима
16.04.2019.
Обавјештење о набавци услуга осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима
Обавјештење о набавци - сервисирање система свјетлосног обиљежавања
11.04.2019.
Обавјештење о набавци - сервисирање система свјетлосног обиљежавања
Обавјештење о продужењу рока за подношење понуда
09.04.2019.
Обавјештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавјештење о набавци резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
04.04.2019.
Обавјештење о набавци резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања
Јавни позив за доставу понуда за услуге поправке и одржавања рендген уређаја раписцан и метал детекторских врата
02.04.2019.
Јавни позив за доставу понуда за услуге поправке и одржавања рендген уређаја раписцан и метал детекторских врата
Реализација уговора оквирних споразума за 2018 годину
31.01.2019.
Образац праћења уговора/оквирног споразума Аеродроми Републике Српске ад за III квартал 2018. године
Одлука о избору течности за одлеђивање писте
30.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку течности за одлеђивање авион
Јавни позив за услуге пића и хране
25.01.2019.
Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке угоститељских услуга конзумације хране и пића
Јавни позив за услуге смjештаја
25.01.2019.
Посебну одлуку о покретању поступка јавне набавке „Услуге обезбјеђења смјештаја у земљи и иностранству“
Јавни позив за услуге стручног усавршавања
25.01.2019.
Позив за достављање понуде за набавку услуга стручног усавршавања радника „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука на семинарима и стручним обукама у 2019. години
Одлука о покретању резервисане поштанске услуге
23.01.2019.
Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке резервисаних услуга које су изузете од примјене одредби Закона о јавним набавкама
Одлука о покретању угоститељске услуге хране и пића
23.01.2019.
Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке угоститељских услуга конзумације хране и пића
Одлука о покретању комуналне услуге
23.01.2019.
Позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга конзумације хране и пића у земљи и иностранству за потребе „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука
Одлука о покретању хотелских смjештаја
23.01.2019.
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга које су изузете од примјене одредби Закона о јавним набавкама
Одлука о покретању испорука електричне енергије
23.01.2019.
Посебне одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга испоруке електричне енергије које су изузете од примјене одредби Закона о јавним набавкама
Одлука о покретању едукације радника
23.01.2019.
Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке едукације радника (семинари) на које се примјењује посебан режим
Одлука о избору понуђача, столови и столице за ресторан
23.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Обавјештење о избору фиксне телефоније и интернета
23.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге фиксне телефоније и интернета ЛОТ 1. и ЛОТ 2.
Обавјештење о избору Уреа
23.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка вјештачког ђубрива- урее“
Обавјештење о одгађању наставка поступка набавке млазног горива
08.01.2019.
Obavještenje o odgađanju nastavka postupka nabavke broj 01-769-1/18
Обавјештење о набавци течности за одлеђивање авиона
04.01.2019.
Обавјештење о набавци
Обавјештење о набавци столова и столица
03.01.2019.
Обавјештење о набавци
Тренутно нема докумената
Тренутно нема докумената