Formalnosti

Potrebna dokumenta

  • Avionska papirna ili elektronska karta;

  • Putna isprava (pasoš sa uredno ovjerenim vizama, ukoliko su potrebne za zemlju u koju putujete) ili lični dokument (lična karta).

Dokumenta koja su vam potrebna prilikom putovanja i prijave na let zavise od načina saradnje države čiji pasoš posjedujete i države u koju putujete. Ukoliko prilikom putovanja presjedate, raspitajte se da li su vam potrebne tranzitne vize. Više informacija u vezi sa potrebnim dokumentima i viznim režimima možete potražiti u izabranoj avio-kompaniji.

Zdravstvene formalnosti

U zavisnosti od toga u koju državu putujete, propisima je regulisano koje su vakcine ili postupci/tretmani obavezni ili preporučeni za određenu zemlju.
Da biste bili upoznati sa zdravstvenim formalnostima, najbolje je da se o tome raspitate kod:

  • izabranog ljekara,
  • izabrane turističke agencije,
  • zabrane avio-kompanije.