Administrativni podaci

pin blue svg
Mahovljani bb,
78250 Laktaši, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Matični broj (MB) 01140167
Jedinstveni identifikacioni broj (JIB) 4400912460005
Poreski identifikacioni broj (PIB) 400912460005